Biografie (uitgebreid)

 Biografie  

 Voluit heet ik Myra Angela Teresa Römer. Ik ben op 16 september 1946 op Curaçao geboren en stam uit een Curaçaos gezin: pa, 
 Hypolyte Marius Römer was rooms-katholiek, en ma, Thelma Catalina Da Costa Gomez was protestant en is pas veel later uit
 vrije wil rooms-katholiek geworden.
 We spraken Papiamentu thuis en mijn ouders (politiek actief) zetten zich in om onze samenleving een betere te maken.

 Voor ik naar de middelbare school ging, heb ikomdat mijn ouders vaker verhuisden – op vier scholen gezeten: de eerste drie 
 werden door nonnen gerund en de laatste door leken.

 Aan het Peter Stuyvesant College, een openbare HBS, waar veel Nederlanders (Europese en op het eiland geborenen) zaten,
 bewaar ik prettige herinneringen. Ik deed veel aan sport, zat in de redactie van de schoolkrant ‘de Knalpot’ en had er vriendinnen
 die ook graag lazen. Bovendien trok ik veel op met pater Paul Brenneker en Elis Juliana die me het belang bijbrachten van ons 
 Curaçaos erfgoed.

 Na het behalen van mijn HBS-B diploma vertrok ik naar Nederland omdat er op ons kleine eiland in die tijd –1965 –
 geen mogelijkheid voor verdere studie bestond. In Tilburg deed ik de katholieke academie voor beeldende kunsten en verhuisde in 
 1970 naar het Noorden om kunstgeschiedenis en archeologie te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen, terwijl ik een baan in 
 het middelbaar onderwijs aannam (Nienoordcollege te Leek) waar ik eerst als docent en leerling-begeleidster en sinds 1988 als 
 conrector werkzaam was. Oktober 2001 ging ik met FPU om meer tijd aan mijn schrijven te kunnen besteden.

 Vanaf 1970 exposeer ik bij tijd en wijle mijn schilderwerk. Mijn laatste expositie vond plaats april 2007 in de artsenpraktijk te
 Zuidhorn.

 Van jongs af schrijf ik gedichten en verhalen, mijn eerste ‘echte’ publicaties verschenen in de ‘Watapana’, een Antilliaans literair 
 tijdschrift en ik voelde me vereerd toen in 1995 de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord-Brabant mijn gedicht ‘no yamami’ als  
 motto gebruikte voor de expositie ‘Dubbelperspectief’.
                                                                                                                                   

    1 - 2    
                                                        
Venster Sluiten
 

Copyright ® 2008 P.M.C. Lelystad